Content

Den Mechelschen Almanach Voor het Jaer ons Heeren Jesu Christi M. DC. LXXIX. gecalculeert ende gestelt opden Meridiaen vande Stadt Ende Provincie Van [...] : Mits-gaeders de om-ligghende plaetsen : In desen Almenach sijn gestelt de VVatergetyden van Mechelen op Antwerpen achter jegeljcken dagh van't Jaer / Door Remmerum Valerium, Pastoor in Muysen. Tot Mechelen : by Gysbrecht Lints, 1679

Content

There is no content avaibable here yet.