Contents

Smids, Ludolph ; Haaxma, T. K.: Historisch Verhaal Van de Wonderenswaardige, droevige en schrikkelyke Water-Vloed, Voorgevallen op den 13. November 1686, De St. Meertens-vloed genaam [...]. [Te Groningen] : [Pieter Bandsma], [1757]

Contents

There is no content avaibable here yet.