Contents

Sleutel Der Prognostikatien, Of Een Verklaring Van de bedekte woorden en duistere naamen, die de Almanach maakkers en diergelijke in haare Almanachen, [...] : Mitsgaders Een Aanwijsing Der Koningkrijkken, Landen en Steeden, die de Twaalf Heemels Teekkenen onderworpen sijn. t'Amsterdam : by Jacob Venckel, 1965

Contents

There is no content avaibable here yet.