Contents

Den onvervalschten Hollandtschen waer-segger/ Dat Is Een Oprechte Almanach oste Voor-Segginhe Voort Jaer Ons Heeren M. DC. LXVI / Eertijdts ghepractiseert door den Hoogh-gheleerden D. Ioannes Calvinus. Tot Geneve : Weduwe, 1666