Contents

De Oprechte Italiaensche Waerseggher over de Constellatie der Planeten des Jaers/ 1669 : Als mede wat Landen onder yder Teecken des Zodiacx gelegen zyn, Daer neffens den Almanach, Mitsgaders de Namen der Levereyen van eenige Koningen/ Princen/ [...] / door den Hoog-geleerden Nicolaum Smidt, anders den geleerden Boer genaemt. [Amsterdam?] : Gillis Joosten Zaagman, 1669

Contents

There is no content avaibable here yet.