Contents

Een waerachtigh Verhael, Van verscheydene seer Verwonderens-waerdige en bedroefde voorvallen, Die in dese Water-Vloedt van den 13. Novemb. 1686. over de [...] : En het geheel weghspoelen van eenige Dorpen, Boerten, Huysen en Plantagien, &c. Als mede van het seernotabel Verongelucken en Bergen van eenige Menschen, [...] / door Henricus Schenckel, Prædikant tot Mitthusen. Tot Groningen : by Gysbertus Lens, Drucker en Boeck-verkooper, Anno 1687

Contents

There is no content avaibable here yet.